Informations légales:

S.A. DE CONINCK N.V.

Chaussée de Bruxelles, 37

B-1410 WATERLOO

Tel. 0032 (0)2 353 07 65

Fax 0032 (0)2 353 07 10

RPM Nivelles

TVA : BE 0417.546.891

N° Acc. BE 1B 0000 77700

CBC 732-0086877-16

IBAN BE72 7320 0868 7716

BIC CREGBEBB

Artikel 1: AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Het feit dat een gebruiker zijn bestelling op de site www.deconinckwine.com bevestigt (door op de knop "mijn bestelling bevestigen" te klikken) is de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel. Als een voorwaarde ontbrak, zou dit worden beschouwd als onderworpen aan de regels voor verkoop op afstand van de plaats waar het bedrijf is gevestigd.

Artikel 2: BESTELLING

Deconinckwine.com gaat ermee akkoord bestellingen te accepteren die via het internet zijn geplaatst onder de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval van niet op voorraad zullen wij u de doorlooptijden meedelen die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen wij een vervangend product aanbieden.

Alle bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling en worden per e-mail bevestigd.

De Coninck behoudt zich het recht voor om alle niet-conforme of dubieuze bestellingen, evenals die van een klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

Onze aanbiedingen zijn uitsluitend voorbehouden aan particuliere klanten en in geen geval voor professionele wederverkopers.

Artikel 3: PRIJZEN EN WIJNJAAR

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen.

Getoonde prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten. De Coninck behoudt zich het recht voor om prijzen en verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van bestellingen en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige referenties zijn onderworpen aan een minimum of een maximum aan bestellingen. Deze specifieke voorwaarde staat duidelijk vermeld op de site voor elk van de betreffende referenties. Catalogi, prijs- en specificatielijsten, advertenties en andere documenten zijn slechts indicatief. Ze kunnen niet tot gevolg hebben dat de verkoper aansprakelijk is voor enige verplichting of garantie.

De wijnjaren van onze wijnen zijn onderhevig aan verandering in geval van uitputting. Raadpleeg indien nodig artikel 7.

Artikel 4: LEVERING

De wijnen worden geleverd in houten kisten of dozen van 1, 2, 3, 6 of 12 flessen die in één keer op dezelfde plaats verkrijgbaar zijn. Tenzij anders bepaald, reizen de goederen op kosten van de klant.

Leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Vertragingen leiden nooit tot annulering van de verkoop of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door ons. 
Elk geval van overmacht, inclusief stakingen, uitsluitingen en toevallige gebeurtenissen in het algemeen, geeft ons het recht om de overeenkomst te beëindigen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor te late levering of niet-nakoming. Leveringen vinden plaats van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, via de eigen voertuigen van DE CONINCK SA of door een particuliere vervoerder (BPS) en alleen in BELGIË.

Artikel 5: SPONSORING

De sponsor-service is exclusief voor alle klanten van deconinckwine.com die al op onze site zijn geregistreerd.

Deconinckwine.com crediteert uw klantaccount automatisch telkens wanneer een van uw vrienden klant wordt (op voorwaarde dat zijn eerste bestelling hoger is dan 50 €) 
De voucher zal voor al onze producten worden gemaild en voor een periode van 12 maanden worden gebruikt.

Deconinckwine.com behoudt zich het recht voor om het voordeel van de voucher van € 7,50 te weigeren in geval van twijfel over het bestaan ​​van een identiek klantenaccount (beperkte aanbieding per huishouden, dezelfde naam, hetzelfde adres, dezelfde e-mail, hetzelfde rekeninghouder of bankkaart) is in dat geval het tegoed van € 7,50 niet geldig.

In geval van vergeetachtigheid ten tijde van de bestelling, heeft de nieuwe gesponsorde klant 30 dagen de tijd om deconinckwine.com de naam van zijn peetvader bekend te maken. Na die tijd zal deconinckwine.com geen relatieve bestelling meer uitbrengen.

Artikel 6: BETALING

De goederen gekocht op deconinckwine.com zijn volledig betaalbaar op het moment van de bestelling, via een betaling op onze site via het beveiligde platform Ogone door Mastercard / Visa of door Bancontact (digipass vereist).

Alle goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van hun prijs. Vóór deze betaling kan deze op geen enkele manier door de koper worden verwijderd.

Artikel 7: RECHT VAN INTREKKING

In overeenstemming met artikel 47 van Boek VI van de Arbeidswet (ingevoegd door de wet van 21 december 2013), over marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de koper het recht om DE CONINCK SA in te lichten, dat hij afziet van de aankoop, zonder boete of opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde periode, zal alleen de prijs van de gekochte Producten en verzendkosten worden terugbetaald, waarbij de kosten van het retourneren de verantwoordelijkheid van de Koper blijven. De retourkosten bedragen € 15 als ze thuis worden opgehaald en zullen worden gemaakt door het transportbedrijf BPS (België Pakketservice) of door DE CONINCK SA na het maken van een afspraak. De klant heeft ook de mogelijkheid om de producten in een van de vijf De Coninck-winkels terug te brengen (zie "onze winkels").

DE CONINCK SA verbindt zich ertoe deze terugbetaling binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de intrekking door de klant te doen. De terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode als de aankoop.

De goederen moeten dan in hun oorspronkelijke staat worden teruggestuurd en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies ...) in een verpakking die identiek is aan die welke tijdens de expeditie werd gebruikt, waardoor hun hercommercialisering in nieuwe staat kan plaatsvinden en vergezeld ging van een kopie van de inkoopfactuur voor geoptimaliseerd beheer. Retourzendingen moeten binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving van intrekking door de klant worden gemaakt.

Artikel 8: BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de geldende wetgeving in België, is de verkoop van alcohol aan minderjarigen van achttien (18) jaar verboden. De koper gaat ermee akkoord 18 jaar te zijn door een bestelling te plaatsen op de site deconinckwine.com

Artikel 9: GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel en, indien nodig, de vrederechter van het 2de kanton Brussel bevoegd. We behouden ons echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van onze klanten.

Artikel 10: BESTANDSBESCHERMING

Alle gegevens op deze site (tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Foto's en illustraties op de site zijn niet-contractueel.

Artikel 11: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met EU-verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 , hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u.

Artikel 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Om uw browsen op onze site te verbeteren, worden cookies op uw computer, uw mobiel of uw tablet geplaatst. De cookies die we op onze Sites uitzenden, worden gebruikt om de terminal van de Gebruiker te herkennen bij het verbinden met een van onze Sites om:

- Optimaliseer de presentatie van onze sites naar de weergavevoorkeuren van uw terminal (schermresolutie, gebruikte besturingssysteem, enz.) Tijdens uw bezoeken, afhankelijk van de hardware en software of het afspelen van uw apparaat.

- Geef de gebruiker toegang tot persoonlijke en gereserveerde gebieden op onze sites, zoals zijn persoonlijke account op basis van de informatie die hij heeft verstrekt bij het maken van zijn account. De gebruiker verkrijgt op deze wijze toegang tot gepersonaliseerde inhoud of die voor hem zijn gereserveerd.

- Onthoud informatie over een formulier dat u hebt ingevuld op onze Site (toegang tot uw account / uw voorkeuren).

- Stel beveiligingsmaatregelen in, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker wordt gevraagd zich na een bepaalde periode aan te melden.

Om statistieken en volumes van gebruik en gebruik van onze Sites vast te stellen, gebruiken wij de diensten van externe bedrijven zoals: Google Analytics. In dit verband zorgen wij ervoor dat de partnerbedrijven de EU-verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 strikt naleven en zich ertoe verbinden passende gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen ten uitvoer te leggen.