Legale informatie:

DE CONINCK N.V.

Brusselsesteenweg 37
B-1410 WATERLOO
Tel. 0032 (0)2 353 07 65
Fax 0032 (0)2 353 07 10

RPR Nijvel
BTW: BE 0417.546.891
N° Acc. BE 1B 0000 77700

CBC 732-0086877-16
IBAN BE72 7320 0868 7716
BIC CREGBEBB

Artikel 1: AANVAARDING VAN DE AV

Het feit dat een internetgebruiker zijn bestelling op de site www.deconinckwine.com bevestigt (door te klikken op de knop “bevestig mijn bestelling”) betekent de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel. Als een voorwaarde zou ontbreken, wordt deze geacht te worden beheerst door de regels voor verkoop op afstand van de plaats waar de onderneming is gevestigd.

Artikel 2: BESTELLEN

Deconinckwine.com verbindt zich ertoe om via internet geplaatste bestellingen te aanvaarden onder de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden en binnen de limieten van de beschikbare voorraden. In het geval van een voorraadtekort zullen wij u informeren over de levertijden die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen wij u een vervangend product aanbieden.

Elke bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling en wordt per e-mail bevestigd.

De Coninck behoudt zich het recht voor om alle bestellingen, niet-conform of twijfelachtig, evenals die van een klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

Onze aanbiedingen zijn uitsluitend voorbehouden aan particuliere klanten en in geen geval aan professionele doorverkopers.

Artikel 3: PRIJZEN EN JAARGANGEN

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen.

De geafficheerde prijzen zijn netto en exclusief bezorgkosten. De Coninck behoudt zich het recht voor om haar prijzen en verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van invoer van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor sommige referenties geldt een minimum of maximum per bestelling. Deze specifieke voorwaarde wordt duidelijk vermeld op de site voor elk van de betreffende referenties. Catalogi, prijs- en specificatielijsten, reclamemateriaal en dergelijke zijn slechts indicatief. Ze kunnen niet tot gevolg hebben dat ze enige verplichting of garantie op de verkoper leggen.

De jaargangen van onze wijnen kunnen worden gewijzigd als ze uitgeput zijn. Raadpleeg zo nodig artikel 7.

Artikel 4: LEVERING

De wijnen worden geleverd in houten kisten of in dozen van 1, 2, 3, 6 of 12 flessen, die in één keer op dezelfde plaats kunnen worden afgeleverd. Tenzij anders bepaald, reizen de goederen op kosten van de klant.

Leveringsdata zijn slechts indicatief. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop of tot schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders door ons bepaald.

Elk geval van overmacht, waaronder stakingen, uitsluitingen, evenals toevallige gebeurtenissen in het algemeen, geven ons het recht om de overeenkomst te beëindigen en ons te ontdoen van elke aansprakelijkheid in geval van niet-tijdige levering of niet-uitvoering. De leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, via de eigen voertuigen van DE CONINCK NV of per private vervoerder (BPS) en dit enkel in België.

Artikel 5: SPONSORING

De sponsorservice is exclusief bedoeld voor alle klanten van deconinckwine.com die al op onze site zijn geregistreerd.

Deconinckwine.com crediteert automatisch uw klantenaccount elke keer dat een van uw vrienden klant wordt (op voorwaarde dat hun eerste bestelling meer dan € 50 is)

De voucher wordt per e-mail verzonden en is 12 maanden geldig op al onze producten.

Deconinckwine.com behoudt zich het recht voor om het voordeel van de waardebon van € 7,50 te weigeren in geval van twijfel over het bestaan ​​van een identieke klantenrekening (aanbieding beperkt per huishouden, zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mail, zelfde rekening of bankkaart houder ) is dit het geval, dan is het tegoed van € 7,50 niet geldig.

In het geval van een vergetelheid op het moment van de bestelling, heeft de nieuwe, gesponsorde klant, 30 dagen om de naam van zijn sponsor aan deconinckwine.com te melden. Na deze periode zal deconinckwine.com geen creditnota’s meer uitgeven met betrekking tot deze bestelling.

Artikel 6: BETALING

Goederen gekocht op deconinckwine.com zijn volledig betaalbaar op het moment van bestelling, door betaling op onze site via het beveiligde Ogone-platform met Mastercard / Visa of met Bancontact (digipass vereist).

Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Vóór deze betaling kan de koper er op geen enkele manier over beschikken.

Artikel 7: HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel 47 van Boek VI van het arbeidswetboek (ingevoegd door de wet van 21 december 2013), met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de koper het recht om DE CONINCK NV mee te delen dat ‘hij afziet van de aankoop, zonder boete of opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten vergoed, de retourkosten blijven voor rekening van de Koper. De retourkosten bedragen 15 € bij afhaling aan huis en worden uitgevoerd ofwel door het transportbedrijf BPS (Belgium Parcel Service) of door DE CONINCK NV en dit na het maken van een afspraak. De klant heeft ook de mogelijkheid om de producten terug te brengen naar één van de vijf De Coninck-winkels (zie “onze winkels”).

DE CONINCK SA verbindt zich ertoe deze terugbetaling te doen binnen de 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de herroeping door de klant. De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betaalmethode als de aankoop.

De goederen moeten dan in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden geretourneerd in dezelfde verpakking als deze gebruikt tijdens verzending, zodat ze in nieuwe staat gecommercialiseerd kunnen worden, en vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer. Retourzendingen dienen uitgevoerd te worden binnen de 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van herroeping door de klant.

Artikel 8: BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de geldende wetten in België is de verkoop van alcohol aan minderjarigen van achttien (18) jaar verboden. De koper stemt ermee in ouder te zijn dan 18 jaar door te bestellen op de deconinckwine.com site

Artikel 9: GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en, in voorkomend geval, de Vrederechter van het 2de kanton Brussel bevoegd. Wij behouden ons echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van onze klanten.

Artikel 10: BESCHERMING VAN BESTANDEN

Alle gegevens op deze site (tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen) zijn auteursrechtelijk beschermd.

De foto’s en illustraties die op de site worden gebruikt, zijn niet contractueel.

Artikel 11: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In toepassing van EU-verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben.

Artikel 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Om uw browsen op onze site te verbeteren, worden cookies op uw computer, mobiel of tablet geplaatst. De cookies die we op onze Sites plaatsen, worden gebruikt om de terminal van de Gebruiker te herkennen wanneer hij verbinding maakt met een van onze sites om:

– de presentatie van onze sites te optimaliseren aan de weergave voorkeuren van uw terminal (beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken volgens de hardware en programma’s die uw terminal bevat.

– Geeft de gebruiker toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden op onze sites, zoals zijn persoonlijke account, op basis van de informatie die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn account. Dit betekent dat de gebruiker toegang krijgt tot gepersonaliseerde of gereserveerde inhoud.

– Onthoud informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze site ingevuld heeft (toegang tot uw account / uw voorkeuren).

– Implementeren van beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker na een bepaalde tijd gevraagd wordt om in te loggen.

Om statistieken en het aantal bezoeken aan onze site op te maken, gebruiken we de diensten van externe bedrijven zoals: Google Analytics. In dit verband zorgen we ervoor dat partnerbedrijven de verordening EU 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 strikt naleven en verbinden we ons ertoe passende maatregelen voor gegevensbeveiliging en -bescherming te implementeren.